Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Κώστας Τσιαχρής Dura lex ,sed lex

Ασφαλώς  δεν είναι  της στιγμής οι  όποιες αντιρρήσεις ο  βαθύς θυμός η σκέψη για παροξυσμούς ή για περίπατο  σε ναρκοπέδια που  ά...

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Διαρθρωτικές λέξεις που μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές για τη σύνταξη της έκθεσης , ανάλογα με τις προθέσεις τουςΜια βοήθεια για τους μαθητές που έχουν ανάγκη από βοηθητικές λέξεις και φράσεις : 

1.  Όταν  θέλουμε  να  δηλώσουμε   χρονική σχέση : ύστερα, προηγούμενα, έπειτα, ταυτόχρονα, στη συνέχεια

2.  Για να προσθέσουμε  επιχείρημα : ακόμα, εξάλλου, επιπλέον, επίσης , παράλληλα, αφετέρου, εκτός απ’ αυτό, ύστερα

3.    Για  να   δηλώσουμε  αντίθεση  σε σχέση  με προηγούμενο  επιχείρημα : απεναντίας, αντίθετα, αντίστροφα, αντί γι’ αυτό, απ’ την άλλη πλευρά, παρ’ όλα αυτά, εντούτοις, αλλά, ωστόσο

4.    Για να  εκφράσουμε  προϋπόθεση: αν, εκτός αν, σε περίπτωση που, με την προϋπόθεση ότι...

5.    Για  να  δοθεί  έμφαση   σε  ένα  επιχείρημα : είναι αξιοσημείωτο ότι, αξιοπρόσεχτο είναι, αξίζει να τονιστεί, ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται, δε φτάνει μόνο αυτό, ας σημειωθεί...
  
6.   Για  να  εκφράσουμε  τη  βεβαιότητά  μας  για κάτι  : είναι γενικά παραδεκτό, αποτελεί κοινή διαπίστωση, είναι σαφές, είναι γεγονός, αναμφισβήτητα, αναντίρρητα

7. Για  να  καταλήξουμε   σε  ένα   συμπέρασμα: για να συνοψίσουμε, επιλογικά , ανακεφαλαιώνοντας, συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, αντιπαραθέτοντας τις παραπάνω απόψεις καταλήγουμε στο συμπέρασμα...


8.   Για  να   δηλώσουμε   αυτό που  πρέπει να γίνει [όταν  δηλαδή ο  λόγος  μας αποκτά  δεοντολογική χροιά ]  : επιβάλλεται, είναι ανάγκη, απαιτείται, αρμόζει, χρέος, καθήκον, είναι επιβεβλημένο, καθίσταται αναγκαίο, γεννά την υποχρέωση, η διέξοδος που διαφαίνεται, αρκεί να, κρίνεται απαραίτητο, ας πραγματοποιηθούν, υλοποιηθούν, οφείλουμε να, ευχής έργο θα ήταν, πρέπον είναι... 

Κώστας   Τσιαχρής    2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου